Borger-Odoorn houdt steekproef meting internetsnelheid

In de periode 13 november tot en met 30 november 2017 wordt een internetsnelheidsmeting verricht bij 85 adressen in Borger-Odoorn.
Om de noodzaak van het verbeteren van de internetsnelheid voor de huishoudens in het buitengebied van Borger-Odoorn te onderbouwen, is Stichting Breedband Borger-Odoorn door de Provincie Drenthe gevraagd een steekproef uit te voeren bij 85 huishoudens.

Enige tijd geleden was er de teleurstellende mededeling dat de financieringsaanvraag door de provincie was afgewezen, omdat het aantal vermeende “witte” adressen tijdens de marktconsultatie in twijfel is getrokken. Ruim 300 adressen zouden zijn opgewaardeerd naar “grijs”. Het is daarom niet eenvoudig een sluitende begroting op te stellen voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk. 

Via een brief, die de gemeente naar alle adressen worden verstuurd die in de steekproef vallen, worden de bewoners gevraagd medewerking te verlenen aan de meting.

Stichting Breedband Borger-Odoorn werk nauw samen met de gemeente Borger-Odoorn en met Coöperatie Sterk Midden Drenthe. Deze coöperatie heeft een van haar medewerkers  bereid gevonden om de metingen in Borger-Odoorn voor uit te voeren. De medewerker is bekend met alle aspecten die komen kijken bij de meting die op verzoek van de Provincie Drenthe wordt uitgevoerd.

Na de meting zullen we een rapport opstellen naar de provincie en samen met hen bekijken hoe verder te gaan met de mogelijke glasvezelaanleg in Borger-Odoorn.

Achter de schermen is hard gewerkt om deze vervolgstap voor te bereiden, nl. het meten wat de werkelijke internetsnelheid is op die in twijfel getrokken adressen. Allereerst hebben we met de provincie overleg gehad over de meetmethodiek, zodat de uitslag eenduidig wordt uitgelegd. Ook is er overleg geweest met Europa-decentraal, de overheidsorganisatie die de Europese richtlijnen vertaald naar de Nederlandse situatie. Want wat is nu de  definitie van een “wit”, “grijs” en “zwart” adres? Helaas blijkt in die definitie alleen gesproken te worden over de downloadsnelheid. Wij hebben hierop bezwaar gemaakt, maar helaas gaat ons dat vooralsnog niet helpen, want een aanpassing duurt minimaal 24 maanden.

Stichting Breedband Borger-Odoorn (SBBO) heeft als doel het realiseren van een glasvezelnetwerk voor de zogenaamde witte adressen (adressen in het buitengebied die niet voorzien zijn van een coaxverbinding voor TV/internet) in de gemeente Borger-Odoorn.