Maand: april 2017

Marktconsultatie gemeente Borger-Odoorn aangevraagd

Op vrijdag 21 april wordt de marktconsultatie van de gemeente Borger-Odoorn gepubliceerd op de websites van VerbindDrenthe en de provincie Drenthe. Met de marktconsultatie wordt gevraagd aan de belanghebbende marktpartijen of zij voornemens zijn om binnen nu en drie jaar een NGA-breedbandnetwerk te realiseren voor alle adressen in het beoogde aansluitgebied. Marktpartijen kunnen tot 5 […]

Focus op wit, uitbreiding naar grijs

Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk zijn vier mogelijke scenario’s te bedenken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen witte en grijze gebieden. Witte gebieden zijn de gebieden waar de aansluiting op het internet via de telefoonlijn loopt. De huidige internetsnelheid en aansluitingsmogelijkheden zijn zeer slecht en de aanleg van glasvezel is noodzakelijk. De grijze gebieden […]

Snel internet voor bedrijven en vakantieparken

Binnen de gemeente Borger-Odoorn heeft een aantal bedrijven en vakantieparken urgent internet nodig. Binnen de recreatiesector is het steeds vaker een ‘must’ dat er Wifi aangeboden wordt voor de gasten, en met een snelheid die voldoende is om te werken, e-mailen, spelletjes te spelen en online muziek en video’s te streamen. Niet alleen vakantieparken, maar […]

Overleg Breedband Borger-Odoorn met Provincie

Afgelopen 31 maart heeft er weer een overleg tussen provincie, gemeente en BBO plaatsgevonden in Exloo. Tijdens het overleg hebben een aantal onderwerpen de revue gepasseerd, zoals de stand van zaken, de verschillende scenario’s waaruit gekozen kan worden, het plan van aanpak voor de bedrijven en vakantieparken, en de gemeentewerken.

Raadsleden Borger-Odoorn geïnformeerd

Op 19 maart zijn de plannen gepresenteerd aan een groot aantal raadsleden uit de gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn. Aan de leden is in het kort de geschiedenis van het initiatief, de stappen die inmiddels zijn gemaakt en de huidige stand van zaken uitgelegd. Unaniem waren de leden tevreden over de voortgang en werd de […]

Op bezoek bij Plaatselijk Belang en Stichting Dorpshuis Buinerveen

Op woensdag 22 maart heeft Breedband Borger-Odoorn de voortgang van het glasvezelproject gepresenteerd aan het Plaatselijk Belang Buinerveen en Stichting Dorpshuis Buinerveen tijdens de gezamenlijke jaarvergadering; een goed moment om de buurtbewoners te betrekken bij de bouw van een glasvezelnetwerk en te laten zien hoe ver we al zijn gekomen. Tijdens de vergadering zijn de […]