Laatste nieuws over breedband in Borger-Odoorn

Wanneer er iets te melden valt over de voortgang van het project om glasvezel aan te leggen in de gemeente Borger-Odoorn, dan kunt u dat hier lezen.


Vraagbundeling glasvezel gestart in Borger-Odoorn #javoorglasvezel

Breedband Borger-Odoorn is zo ver sinds 5 november 2018 eindelijk de vraagbundeling is begonnen voor de mogelijke aanleg van glasvezel in de gemeente Borger-Odoorn voor mensen die wonen in de buitengebieden en niet de beschikking hebben over een snelle internetverbinding in de zogenaamde “witte gebieden”; “Wit is waar geen Ziggo zit“. Kun je een abonnement […]

Voorbereidingen voor Vraagbundeling van start in Borger-Odoorn

In de afgelopen jaren hebben vrijwilligers gezorgd voor bekendheid rond het aanleggen van breedband internetverbinding in Borger-Odoorn. Nu het eenmaal zover is dat de businesscase goedgekeurd is en de financiering geregeld is moet er nog heel wat gebeuren. Als eerste gaat het bestuur van Stichting Breedband Borger-Odoorn, zorgen dat er een coöperatie opgericht wordt: de […]

Borger-Odoorn kan eindelijk aan de glasvezel!

  Breaking news voor huishoudens in Borger-Odoorn die tobben met tergend traag internet. De digitale snelweg is in zicht! Borger-Odoorn leek lange tijd het suffertje van Drenthe en dreigde misschien wel de aansluiting te missen. Maar gemeente, provincie en Rabobank hebben elkaar gevonden en dragen bij aan de financiering. Provincie Drenthe verstrekt een lening van 4.400.000 […]

Businessplan Breedband Borger-Odoorn positief beoordeeld, nu wachten op GS #drenthe

Het businessplan en de case voor het aanleggen van glasvezel in buitengebieden van de gemeente Borger-Odoorn zijn inmiddels door de provincie en Dialogic beoordeeld. Op 19 juli 2018 is er overleg geweest op het provinciehuis in Assen. Alle vragen die er lagen, zijn afdoende beantwoord en het eindadvies van Dialogic is positief. Dat betekent dat […]

Gemeente Borger-Odoorn maakt vorderingen met Glasvezel

De gemeente Borger-Odoorn stelt 200.000 euro beschikbaar om 1440 adressen in de gemeente van snel internet te voorzien. De Rabobank doet er nog eens 100.000 euro bij. Wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen) spreekt van een belangrijke stap.  “Dat betekent dat de stichting nu verder kan en bij de provincie kan aankloppen voor een lening.”

Steekproef afgerond. 52 procent toch onder de 30Mbps

Inmiddels is de steekproef, waar we vorig bericht over schreven, afgerond en zijn de resultaten bekend. Om tot een uniforme meting te komen is de steekproef uitgevoerd door Niels Slomp, een medewerker van Sterk Midden Drenthe. Uiteindelijk is er niet op alle 85 adressen, die voor de steekproef waren aangegeven, gemeten. Om diverse redenen is […]

Borger-Odoorn houdt steekproef meting internetsnelheid

In de periode 13 november tot en met 30 november 2017 wordt een internetsnelheidsmeting verricht bij 85 adressen in Borger-Odoorn. Om de noodzaak van het verbeteren van de internetsnelheid voor de huishoudens in het buitengebied van Borger-Odoorn te onderbouwen, is Stichting Breedband Borger-Odoorn door de Provincie Drenthe gevraagd een steekproef uit te voeren bij 85 huishoudens. Enige […]

Stichting Breedband Borger-Odoorn op het verkeerde pad gezet?

Als bestuursvoorzitter ben ik inmiddels ruim anderhalf jaar nauw betrokken bij het burgerinitiatief Breedband Borger-Odoorn. Het initiatief is al meer dan 3 jaar actief. Het doel is de realisatie van een toekomstbestendig breedbandnetwerk voor internet, telefoon en televisie. Eén van de eerste zaken die je dan moet regelen is het aantal adressen waar het om […]

Snel internet voor bedrijven in nood door straalverbinding

Alle bedrijven met een wit adres waar de internetverbinding erg traag is hebben een brief gekregen van Breedband Borger-Odoorn. In deze brief hebben we gevraagd of ze behoefte hebben aan een tijdelijke straalverbinding totdat het glasvezelinternet beschikbaar is. Als bedrijven hier aan willen meedoen kunnen ze dat tot 22 juni 2017 aan ons doorgeven. Op […]

Nieuwe ambassadeurs voor glasvezel in Borger-Odoorn

Om glasvezel naar Borger-Odoorn te halen hebben we zoveel mogelijk mensen nodig die willen helpen bij het verspreiden van informatie en anderen aansporen om ook aan te sluiten op glasvezel als ambassadeur van Breedband Borger-Odoorn. Voor Buinen hebben we sinds kort twee nieuwe ambassadeurs: Gerrie Wilts van assurantie-adviesbureau De Hoop en Martin Bottelier van manege […]

Volgende pagina »